Naszym celem jest wsparcie uczestników debaty publicznej wysokiej jakości analizą oraz pogłębionym modelowaniem. Chcemy, aby wybory społeczne dokonywały się w oparciu o rzetelną wiedzę i merytoryczną wymianę poglądów.

 

Skupiamy naukowców i praktyków o dużym doświadczeniu badawczym, eksperckim oraz zarządczym. Łączymy wiedzę z doświadczeniem. Opracowujemy rekomendacje i analizy z obszaru strategii dla firm, samorządów oraz polityk publicznych państwa - z inicjatywy własnej jak również na zamówienie.

 

Robimy to w przekonaniu, że ułatwią one przeprowadzanie rzetelnych debat publicznych i optymalizacji polityk publicznych. Wierzymy, że doradztwo zarządcze w firmach przyczynia się do podnoszenia ogólnej wartości kapitału ludzkiego w Polsce.

Konkurencja o kapitał ludzki będzie największą szansą i ryzykiem

dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXI w.

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo

warunkami życia, które tworzą dla swoich społeczeństw.

O ich atrakcyjności przesądza zarówno strona ekonomiczna,

ale również komfortu i jakości życia.

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno na poziomie

podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów

- jak i samych przedsiębiorstw.

 

Działamy na rzecz budowy kapitału społecznego

oraz podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce.

Służymy

JEDNOSTKOM PUBLICZNYM

jako

QUANT TANK

Wspieramy

PRZEDSIĘBIORSTWA

poprzez

DORADZTWO

DALEJ

WRÓĆ

KONTAKT

biuro@ideia.pl

tel. 22 299 66 30

 

SIEDZIBA

ul. Jerzego Waldorffa 20

01-494 Warszawa

 

SIEDZIBA

SIEDZIBA IDEiA